Drei WegE | Tre sentieri | Tri Poti [PDF-DOWNLOAD]

I. KROŽNA POT PRI Selah-ZVRHNJI KOT | Zell-oberwinkel
SÜDKÄRNTEN (AT)
 

II. KROŽNA POT PRI HLodiČU | Clodig
valli del natisone | nadiŠke doline (IT)
 

III. KROŽNA POT PRI GRADINu | Gràdena
slovenska istra (SI)
 

Tri lepe in raznolike krožne poti nas peljejo v najbolj odročne obmejne regije Avstrije, Italije in Slovenije in nam razkrijejo skoraj pozabljen svet. Poti, ki so jih izbrali umetniki, povezujejo eno neobičajno dogajališče z drugim. Prvi pohod smo opravili poleti 2009 s filmsko kamero ter v obliki dveh insceniranih pohodov čigar opisi poti so hkrati scenariji ali partiture, katere pohodniki lahko kreativno uporabljajo. Na ta način lahko odkrivamo stare kulturne pokrajine, ki počasi zginevajo. Vsi, ki radi hodite v hribe, ste vabljeni, da se odpravite na to pustolovščino in pustite sledi v obliki zapisov v dnevnike na licu mesta in v medmrežju.


ROUTENAUSWAHL & Wegbeschreibungen | Scelta dei percorsi | opisi poti
Gerhard Pilgram (AT)
Emil Krištof (AT)
Künstlerische ErstbegehungEN | Prime escursioni | UmetniŠki pohodi
Wanderung bei Clodig/Hlodič // Escursione a Clodig/Hlodič // Pohod pri Clodigu/Hlodiču
DUMA, 27. 6. 2009:
Marjan Štikar (AT)
Teatr Trotamora (AT)
Stazione di Topolò / Postaja Topolove (IT)
Wanderung bei Gradin/Gràdena // Escursione a Gradin/Gràdena // Pohod pri Gradinu/ Gradena
WEG|VIA|POT, Juli 2009:
Robert Schabus (AT)
Andrea Belfi (IT)
Rundwanderung in Zell-Oberwinkel/Sele-Zvrhnji Kot // Escursione circolare a Zell-Oberwinkel/Sele Zvrhnji Kot // Krožna pot v Selah-Zvrhnji Kot/Zell-Oberwinkel
PONTI SONORI, 12. 9. 2009:
Stefano De Santis alias Urkuma (IT)
Michael Delia (US/CZ)
ÜBERSETZUNGEN | Traduzioni | Prevodi
Andrea Wernig (AT)
Antonietta Spizzo (IT)
Silvia Biazzo (IT)
FOTOS & Grafik | Foto & grafica | Slike & grafika
Gerhard Pilgram (AT)