Haus-berg-verbot ||| 11. 06. 2011 | Doratsch/DobraČ (AT)
Kunstaktion zur Erinnerung an das »Judenverbot« am Kärntner Dobratsch im Jahr 1921 | Umetniška akcija v spomin na leto 1921,
ko je bil judom prepovedan dostop na Koroški DobraČ
| Azione artistica in ricordo del divieto agli ebrei di accedere al Dobratsch nel 1921
FOTO: Johannes Puch (AT)
 

Wolfram Kastner (DE): Weg der namen | Pot imen | 11. 06.–29. 07. 2011 | Dobratsch/DobraČ (AT)

Ernst Logar (AT): Judenhütte | judovska koČa | 11. 06.–15. 09. 2011 | Dobratsch/DobraČ (AT)

video HAUs-berg-verbot: SveŽe Sadje (SI) on Vimeo