Objekt- und Klanginstallationen an verlassenen Orten
Installazioni di suoni e oggetti in luoghi abbandonati

Objekti in zvočne inštalacije v zapuščenih krajih
    Bergung | Recupero | Izkopavanje je akcija v okviru trilateralnga projekta
KLOPFZEICHEN | COLPI | POTRKAVANJE 2009–2010 v sodelovanju z Stazione di Topolò/Postaja
Topolove
(IT) in kulturnim društvom opoka (SI).
Kuratorin | A cura di | Kuratorka: Inge Vavra

DE | IT | SI

   
AUSGEBUCHT

Razprodano

ESAURITO

HOME