nove večernice * Geschichten aus Kärnten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buch bestellen * naročiti knjigo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Večernice (Abendlektüre) ist der Titel der sehr beliebten literarischen Reihe in slowenischer Sprache, die seit 1868 bis heute vom Verlag Mohorjeva/Hermagoras herausgegeben wird.


Večernice so priljubljena knjižna zbirka, ki izhaja od leta 1868 vse do danes pri Mohorjevi založbi.

*

Zahvaljujemo se za pisne prispevke iz nemške in slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Zahvaljujemo se Mariji Smolič in Fabjanu Hafnerju za prevode iz jezika v jezik.


Wir danken den Autorinnen und Autoren aus der slowenischen und aus der deutschen Volksgruppe Kärntens. Wir danken Fabjan Hafner und Marija Smolič für die Übertragung von der einen in die andere Sprache.

*

‹‹‹ ______________________________________ ›››

 

 

›››