07 03 2020 | 15:00 FilmvorfÜhrung | Predstavitev Filma
SINE LEGIBUS    
Po poteh 1976 | Auf den Spuren von 1976
Ein Film von Milena Olip | Film Milene Olip (2018)
Galerija vŽIGALICA | Match Gallery | Ljubljana (SI)
Trg francoske revolucije 7 | 1000 Ljubljana

Die Gedanken von Mica Olip und flüchtige Einblicke in ihr 105-jähriges Leben. Gedanken, die uns ins zweisprachige Kärnten und ins Jahr 1976 führen. Ins Jahr, als die österreichische Bundesregierung österreichweit eine Minderheitenfeststellung durchführt, die als Grundlage für die Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln dienen soll. Die Zählung wird von den Kärntner Slowenen boykottiert. Im kleinen Bergdorf Zell/Sele entscheiden sich vier junge Männer für eine »Operation« besonderer Art: sie stürmen das Wahllokal und stehlen die Wahlurne.

Misli 105-letne Mice Olip in utrinki njene življenjske zgodbe. Misli, ki dobijo glas in nas popeljejo na dvojezično južno Koroško in leto 1976. Na zahtevo avstrijske zvezne vlade se po vsej Avstriji izvede takoimenovano ugotavljanje manjšin, ki naj bi bilo podlaga za postavitev dvojezičnih krajevnih napisov. Slovenska narodna skupnost na Koroškem se odloči za bojkot preštevanja. V majhni gorski vasici Sele se štirje fantje odločijo za »akcijo« posebne vrste, ugrabitev volilne skrinje.

GEGEN:BEWEGUNG | PROTI:GIBANJE ist ein Projekt des Universitätskulturzemtrums UNIKUM in Kooperation mit der Galerija Vžigalica des Stadtmuseums Ljubljana | je projekt Kulturnega centra univerze UNIKUM v sodelovanju Z Galerijo Vžigalica Mestnega muzeja Ljubljana 2020.

Home