Kulturna pokrajina na območju tromeje med Avstrijo, Slovenijo in Italijo je prizorišče glasbenega pohoda pod vodstvom skladatelja in pianista Paula Gulde. Naravnoprostorsko močno razčlenjena Spodnja Ziljska dolina se razteza med goro Peč/Mt Forno/Ofen na jugu in dobraškemu Schütt, območju največjega gorskega podora vzhodnih Alp na severu, v občini Podklošter. Spodnjo Ziljo prerežeta istoimenska reka Zilja/Gail s pritokom Ziljico/Gailitz/Slizza in nepreslišna, dobro vidna južna avtocesta in neprestan vir hrupa, ki povezuje Koroško s Furlanijo. Poleg tega zaznamujejo od erozije in odkladanin oblikovano dolinsko dno nekdanje in sodobne industrijske naprave ter tvorijo kontrast k starim naselbinam v višjih legah okoliša.

Zgodovinski, socialni in kulturni vplivi ustvarjajo na tem mestu posebno raznolikost in so hkrati vir protislovij v regiji: dvojezično območje in sečišče treh kultur, prizorišče nedkanjih obmejnih bojev, ogrožen naravni prostor in ranljiva turistična regija.

Kontrast med opustošeno pokrajino in naravno idilo oziroma med staro in novo kulturno pokrajino se zrcali v mešanici tradicionalnih, klasičnih in eksperimentalnih zvokov, ki se združujejo v »simfonijo« v sedmih stavkih. Sedem postaj označuje tudi večurni pohod, ki se začne ob italijansko-avstrijski meji in se konča v nekdanji cerkvi razpadlega samostana Podklošter.
Postaje po vrsti:
1. Mejni prehod Coccau/Kokovo Thörl/Vrata
Odkar se je odprla meja, se mejni prehod na zvezni cesti z opustelimi poslopji kaže v malodane surealni podobi. Nakladalna rampa nasproti nekdanje kontrolne točke služi glasbeni predigri za oder.

2. Župnijska cerkev Thörl-Maglern/Vrata-Megvarje
Le lučaj stran od avtoceste naletimo na enega izmed najpomembnejših kulturnih spomenikov Koroške: župnijsko cerkev v kraju Vrata-Megvarje s srednjeveškimi freskami Tomaža Beljaškega. Kraj se ponuja za kontemplativno medigro z liturgično/spiritualno glasbo katerekoli svetovne religije.

3. Avtocestni most nad Ziljico/Gailitz/Slizza
Kdor se poda pod avtocestni most v Megvarjah, se znajde v očarljivi »katedrali«, katere nebesno visoki strop nosijo velikanski betonski stebri in kjer odmeva neprestani prometni hrup. Marcialnemu osnovnemu tonu Paul Gulda kontrastira z nežnimi klasičnimi klavirskimi zvoki in s tem poviša akustičen nekraj v koncertno dvorano.
4. Ozka brv čez Ziljico/ Gailitz/Slizza
Lesena brav pod Megvarjami služi za glasbeno »cestninsko postajo«, pri kateri si občinstvo s pesmijo na temo samota/skupnost prisluži varno prečkanje Ziljice.
5. Visoka planota pri Sovčeh/Seltschach
Kot v pravljici se razprostirajo travniki na terasi zahodno od Sovčeh. Lepota in harmonija pokrajine glede na bližnjo industrijsko cono tem bolj iznenadita. Ogrožena idila in skušnjava destrukcije sta temi glasbene postaje.
6. Spodnja postaja sedežnice Dreiländereckbahn
Pomemben industrijski spomenik je spodnja postaja sedežnice na vrh Tromeje. Z jeklom, pločevino in betonom se tukaj manifestira arhitektura, ki si je nekoč zastavila za cilj premagovanje kovencionalnih gradbenih oblik in s tem ustvarila precej poševna poslopja. Najbolj vidno je skladišče sedežnice, ki ga bomo uporabili za glasbeni projekt kot oder.
7. Razvalina samostana Podklošter/Arnoldstein
»Potujoči koncert« se bo končal v dostojanstvenem ozračju v obnovljeni razvalini Podklošter. Pred kuliso Dobrača in s pogledom na staro vaško središče se zberejo vsi sodelujoči glasbeniki k zaključnemu koncertu in pri tem uporabljajo različne prostore in nadstropja zgodovinskega stavbnega kompleksa.