Bora nostra | naŠa Burja ||| 21. 05. 2011 | Val rosandra/GlinŠČica (IT)
Pfeifkonzert in fünf Stationen | žvižgalni koncert v petih postajah | concerto di fischi in cinque stazioni
FOTO: Maria silvano (IT)
 

video bora nostra | naŠa burja: SveŽe Sadje (SI) on Vimeo