Namen projekta je narediti viden »arhipel posebnih krajev« na tromeji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo in s tem posredovati slutnjo o pokrajini »pod površino«, torej onstran turističnih klišejev. Osrednji del vsebuje seznam 72 krajev v tej srednjeevropski regiji, ki zaslužijo posebno pozornost. Ustrezni ATLAS POSEBNIH KRAJEV, ki ga v intenzivnem sodelovanju izdelajo umetniki, projektni partnerji in prebivalci, vsebuje poleg geografskih in zgodovinskih opomb še krajše literarne portrete krajev ter fotografske dokumente. Del izbranih krajev bodo v nadaljevalnih projektih umetniško obdelali.
Projekt NAMERJANJE se izvaja v sodelovanju z 18 avtoricami in avtorji ter 6 fotografinjami in fotografi vseh treh dežel. Prebivalstvo se z javnim razpisom povabi k sodelovanju. Univerzitetni kulturni center ob vključitvi vseh projektnih in subpartnerjev prevzame vodstvo redakcije. Pripravljalna faza, v kateri bo več trilateralnih srečanj, hkrati služi intenziviranju komunikacije in izmenjavi izkušenj projektnih partnerjev.
Umetniško oblikovani ATLAS POSEBNIH KRAJEV bo izšel v treh jezikih v celovški založbi DRAVA v nakladi 3.000 izvodov; distribucija (plačajo se stroški proizvodnje) poteka v vseh treh deželah na vidnih mestih, kot so kulturni centri, turistično-informativni centri, gostinski obrati, gostilne. Po želji brošuro pošljemo tudi po pošti. Prebivalci drugih evropskih držav si SEZNAM KRAJEV lahko snamejo z medmrežja. Prva predstavitev bo na novinarskih konferencah v Celovcu, Čedadu in Novi Gorici.

Čas:
Maj 2009–november 2010