Eine trilaterale symphonie in vier sätzen | Una sinfonia trilaterale in quattro movimenti | trilateralna siMfonija v Štirih stavkih
PRESTO
IV. Gipfelkonzert | concerto in alto | koncert na viŠini | 26. 06. 2010 | ZELL-Oberwinkl/Sele-Zvrhnji Kot (AT) | FOTOS: Maria Silvano
 
 
Video-TRAILER »PRESTO«: ANJA MEDVED (SI)